"Projekt realizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości"


Logo Niepodległa


2 Rajd LAS-a upamiętniający miejsca walk Żołnierzy Niezłomnych na terenie kurpiowszczyzny odbył się dzięki zaangażowaniu i pomocy bardzo wielu patriotów i zarazem ludzi dobrej woli. 

Kadzidło - Piasecznia - Ostrołęka
26 - 27 maja 2018r.
5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Pokaz wyposażenia  WOT


SAR Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze Fundacji ETOS
Padało
Strzelcy Kurpiowscy
Strzelcy Kurpiowscy
5MBOT

 
Bagno

@fundacjaetosRAZEM ODBUDUJEMY SCHRONY  LAS-a

Stowarzyszenie Kurpiowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej LAS 
KRS 0000381422

Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS 
KRS 0000651193

Brygada Bagienniaki
SAR  Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze Fundacji ETOS


Pomoc i wsparcie

SAR Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze Fundacji ETOS
Brygada Bagienniaki
GEH "REDUTA Kurpiowska"
SP nr 3 w Ostrołęce
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
Bartłomiej Domian - Szkolenia
Fundacja Srefa Przetrwania 
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Strzelcy Kurpiowscy

 

Współorganizator

Instytucje:

  • Nadleśnictwo Myszyniec
  • Miasto Ostrołęka
  • Gmina Kadzidło
  • Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
  • 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Ostrowi Maz.
  • WKU Ostrołęka
  • 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

Pierwszy Rajd LAS-a przeszedł do historii.

 

Komunikat oficjalny o punktacji Patroli Rajdowych.
I Miejsce - Patrol Rajdowy ZSZ Nr 2 w Ostrołęce
II Miejsce - Patrol Rajdowy 12 Rzekuńskiej Drużyny Harcerzy ZHR ASCALON
III Miejsce - Patrol Rajdowy Stowarzyszenia Kurpiowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej LAS w Piaseczni
 
Zwycięzcy A.D. 2017 - ZSZ NR 2 w Ostrołęce
12   Rzekuńska Drużyna Harcerzy ZHR ASCALON
 
 Stowarzyszenie Kurpiowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej LAS w Piaseczni